Menu Zamknij

Polityka prywatności Aplikacji Mobilnej Wafelkowa karta

 Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona i wdrożona w celu ochrony Państwa danych osobowych oraz zapewnienia, że będą one przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO

I. Administrator danych osobowych

Wafelek Supermarkety Gołębiowscy Kawka Spółka jawna (dawniej: Wafelek Supermarkety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.) z siedzibą w Częstochowie (kod pocztowy: 42-200), ulica Krakowska 45, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 897608, posiadającej numer NIP: 5730114285 oraz REGON: 150871129 (dalej jako: Administrator lub Wafelek Supermarkety)Z Administratorem można skontaktować się:
wysyłając wiadomość email na adres: aplikacja@wafelek.pl;
wysyłając list na adres: Wafelek Supermarkety, ul. Krakowska 45, 42-200 Częstochowa

II. Podstawowe informacje i zasady przetwarzania danych osobowych

Udostępniając Państwu oraz zarządzając Aplikacją Mobilną Wafelkowa karta (dalej: „Aplikacja”) pozyskujemy Państwa dane osobowe, które są niezbędne do jej działania, a w szczególności do przedstawiania naszej oferty, gromadzenia i zapisywania historii zakupów i rachunków przypisanych do Karty „Taniej z Wafelkiem” (dalej: „Karta”), przypisywania punktów do Konta Klienta przypisanego do Karty w ramach programu lojalnościowego „Taniej z Wafelkiem” (dalej: „Program”) a także prowadzenia działań marketingowych.
Aby móc korzystać z Aplikacji i wszystkich jej funkcjonalności koniecznym jest udostępnienie przez Państwa następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, a w przypadku chęci skorzystania z opcji wyznaczenia trasy do najbliższego sklepu, wyrażenie zgody na dostęp Aplikacji do danych lokalizacyjnych urządzenia.
Państwa dane mogą zostać przez nas pozyskane w związku z:
rejestracją konta w Aplikacji (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu);
zeskanowaniem udostępnionej w Aplikacji Karty przypisanej do Konta Klienta, przy kasie w trakcie robienia zakupów, lub podanie numeru telefonu przypisanego do Konta Klienta (dane dotyczące zakupionych produktów, dane dotyczące cen produktów, dane dotyczące lokalizacji sklepu w którym została użyta Karta, dane dotyczące czasu dokonania zakupów);
przesłanie za pośrednictwem Aplikacji zapytania o lokalizację najbliższego sklepu sieci Wafelek Supermarkety (dane lokalizacyjne urządzenia);
korzystaniem z formularza kontaktowego (informacje przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego);

Jeśli wyrazicie Państwo na to odrębną zgodę, dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu), podane przy rejestracji Konta Użytkownika, mogą zostać przez nas wykorzystane w celu przesyłania Państwu ofert w ramach Newslettera, a także za pośrednictwem SMS lub innych form kontaktu przy wykorzystaniu urządzeń końcowych a także zautomatyzowanych systemów łączności.
Funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Aplikacji realizujemy w szczególności w następujący sposób:
poprzez zapisywanie w naszych systemach informatycznych danych dobrowolnie wprowadzonych w formularzach w tym w formularzu rejestracyjnym,
poprzez zapisywanie w naszych systemach informatycznych danych pozyskanych w związku z używaniem przez użytkowników Karty,
poprzez przetwarzanie przez Aplikację danych udostępnianych przez użytkowników w związku z użytkowaniem aplikacji (takich jak np. dane dotyczące wydatkowania zgromadzonych na Karcie punktów, lub dane lokalizacyjne udostępniane przez użytkownika w związku z przesłaniem za pośrednictwem Aplikacji do aplikacji nawigacyjnej dostępnej w urządzeniu mobilnym użytkownika zapytania związanego z wyznaczeniem trasy do najbliższego sklepu sieci Wafelek Supermarkety),


Gromadzone dane osobowe przechowujemy na terenie Unii Europejskiej.  Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
Państwa dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom współpracujących z nami na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, świadczącym usługi, które zmierzają do zapewnienia Państwu najlepszej obsługi oraz umożliwienia korzystania z opisanych w Aplikacji promocji, dostępnej w Aplikacji Karty oraz dostępnego za pośrednictwem Aplikacji programu lojalnościowego „Taniej z Wafelkiem”. Państwa dane możemy powierzyć podmiotom świadczącym dla nas następujące usługi:
hosting danych (przechowywanie danych na serwetach i obsługa w tym zakresie)
usługi prawne
usługi operatorów płatności
operatorzy systemu komentarzy
operatorzy rozwiązania typu chat online
usługi marketingu na rzecz Administratora
usługi księgowe

Dane mogą być udostępniane również podmiotom posiadającym do tego prawo, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów, w tym Urzędom Skarbowym, ZUS oraz innym uprawnionym podmiotom publicznym, w zakresie posiadanych uprawnień.
Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych, z wyłączeniem agencji marketingowych świadczących usługi na naszą rzecz i wyłącznie w celu wykorzystania ich przez Wafelek Supermarkety.

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych, dlatego stosujemy u nas m.in. szyfrowanie transmisji danych, szyfrujemy dane na naszych serwerach, stosujemy odpowiednią politykę haseł, tworzymy i bezpiecznie przechowujemy kopie zapasowe danych a także na bieżąco aktualizujemy stosowane przez nas oprogramowanie.

III. Podstawowe informacje i zasady przetwarzania danych osobowych


Dane opisane w pkt II powyżej gromadzimy i przetwarzamy w celu umożliwienia Państwu korzystania z Aplikacji oraz dostępnych za jej pośrednictwem usług, a w szczególności w następujących celach:
Cel związany z identyfikacją, komunikacją i przekazywaniem za pośrednictwem Aplikacji ofert i przekazów marketingowych.
Państwa dane zgromadzone w ramach rejestracji służą do komunikacji z Państwem, w tym do przekazywania za pośrednictwem Aplikacji ofert promocyjnych oraz udostępniania w wersji elektronicznej gazetek promocyjnych. Dane te służą również do jednoznacznego przypisania Karty do skonkretyzowanego Klienta, co umożliwia tworzenie historii zakupów i paragonów, a także zbierania i przypisywania do danego Konta Klienta punktów gromadzonych w ramach Programu „Taniej z Wafelkiem” oraz możliwości wydatkowania tych punktów i zamieniania ich na dostępne nagrody.
Podczas rejestracji pytamy o Państwa imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu.
Jeśli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie danych lokalizacyjnych Państwa urządzenia mobilnego poprzez „zezwolenie na uprawnienia”, wykorzystujemy tę funkcję, w celu umożliwienia przekazania przez Aplikację zapytania o wyznaczenie trasy do najbliższego sklepu sieci Wafelek Supermarkety do aplikacji nawigacyjnej (takiej jak np. Mapy Gogle) dostępnej w Państwa urządzeniu mobilnym. Dane lokalizacyjne z Państwa urządzenia nie są zapisywane w Aplikacji ani w naszych systemach informatycznych a wyłącznie pozyskiwane i przekazywane do aplikacji nawigacyjnej w związku z konkretnym zapytaniem o ustalenie lokalizacji najbliższego sklepu sieci Wafelek Supermarkety,
Państwa adresu e-mail, używamy w szczególności aby chronić Państwa przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do Państwa Konta Klienta, wysyłając powiadomienia e-mail, np. gdy dostęp odbywa się za pośrednictwem obcego urządzenia, tzn. urządzenia, z którego nie dokonywano jeszcze dostępu do Aplikacji.
Państwa numeru telefonu używamy w szczególności w celu umożliwienia przypisania do Państwa konta punktów za zakupy oraz historii zakupów (paragonu), w sytuacji gdy nie macie Państwo przy sobie urządzenia z Aplikacją i nie ma możliwości zeskanowania Karty.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zezwalają nam na przetwarzanie danych osobowych, o ile jest to konieczne do korzystania z usługi lub do wypełnienia umowy (np. art. 6 ust. 1 b) RODO) oraz z uwagi na nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f) RODO), aby Aplikacja była jak najłatwiejsza w obsłudze i jak najbardziej efektywna oraz uzasadniony interes w jak prowadzeniu działań marketingowych w zakresie marketingu usług i produktów własnych.
Jeśli za pośrednictwem formularza kontaktowego w Aplikacji skierują Państwo do nas zapytanie, zapisujemy i wykorzystujemy Państwa dane, by móc w Państwa interesie, jak najlepiej, odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Cel polegający na ustalaniu zainteresowania produktami w danym regionie oraz optymalizacji asortymentu sklepów sieci Wafelek Supermarkety

Aby zapewnić dostosowane asortymentu danego sklepu sieci Wafelek Supermarkety do danego regionu sprzedaży, ustalamy jakie produkty są najczęściej kupowane w tym sklepie. Dane w tym zakresie są pobierane również w wyniku korzystania przez użytkowników z Aplikacji, jednakże nie są one analizowane pod kątem tworzenie profilu konkretnego użytkownika, a jedynie w odniesieniu do wszystkich produktów zakupionych przez wszystkich użytkowników Aplikacji w danym sklepie.
Z tego powodu gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy danych dotyczących Państwa zakupów w konkretnych sklepach sieci Wafelek Supermarkety, które przypisywane są do Państwa Kont Użytkowników.
Zebrane przez nas dane osobowe mogą pozwolić ustalić zainteresowanie produktami w danym regionie, oraz pozwalają na dostosowywanie asortymentu danego sklepu do potrzeb lokalnej społeczności. Przedmiotowe dane nie są przez nas wykorzystywane w celu tworzenia Państwa indywidualnych profili zakupowych i nie służą do profilowania.
To przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zezwalają nam na przetwarzanie danych osobowych, o ile jest to konieczne do korzystania z usługi lub do wypełnienia umowy (np. art. 6 ust. 1 b) RODO) oraz z uwagi na uzasadniony interes, aby nasze dostępny w danym sklepie asortyment był najlepiej dostosowane do potrzeb Klientów (art. 6 ust. 1 f) RODO).

Cel polegający na otrzymywaniu innych informacji marketingowych

O ile została przez Państwa wyrażona odpowiednia zgoda, stosownie do art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 7 RODO, wykorzystujemy Państwa dane aby informować Państwa drogą elektroniczną (np. poprzez e-mail lub SMS) o promocjach i odpowiednich produktach i usługach oraz zapraszać Państwa do udziału w ankietach dla klientów.
Ten bezpośredni kontakt następuje, ponieważ udzielili nam Państwo odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Państwa zgoda może zostać w każdym czasie wycofana, poprzez zakładkę wycofanie zgód w aplikacji lub odinstalowanie aplikacji . Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem oraz prawidłowość przetwarzania danych dokonane przed wycofaniem zgody.
Nigdy nie przekazujemy Państwa danych osobowych w celach marketingowych niezwiązanych z naszymi usługami, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy z innymi podmiotami zewnętrznymi, w celach niezwiązanych ze świadczeniem przez nas usług lub marketingiem usług własnych.

Cel polegający na obsłudze Klienta

Dane osobowe, które przesyłają do nas Państwo kontaktując się z Działem Obsługi Klienta, np. poprzez formularz kontaktowy, są traktowane przez Wafelek Supermarkety poufnie. Wykorzystujemy otrzymane dane wyłącznie do celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania oraz realizację przysługujących Państwu praw dot. ochrony danych osobowych.Państwa dane wykorzystywane są wyłącznie w celu weryfikacji Państwa jako Klienta lub użytkownika Aplikacji oraz przetworzenia Państwa zapytania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 b) RODO, ponieważ jest to niezbędne do przetworzenia Państwa żądania, a także art. 6 ust. 1 f) RODO.Zarówno w naszym i Państwa (uzasadniony) interesie w tym przetwarzaniu danych jest udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania, rozwiązania wszelkich problemów, które mogą się pojawić, a tym samym utrzymania i promowania Państwa satysfakcji jako Klienta lub użytkownika naszych usług . Podstawą prawną przetwarzania Państwa wniosków na podstawie przepisów o ochronie danych jest art. 6 ust. 1 c) RODO, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia naszego prawnego obowiązku rozpatrzenia Państwa żądania.

Cel polegający na zapewnieniu poprawnego funkcjonowania Aplikacji

Przetwarzamy dane zebrane podczas korzystania z naszej Aplikacji, aby zapewnić jej poprawne funkcjonowanie. W szczególności, potrzebujemy tych danych, aby aplikacja mogła przypisywać punkty w Programie do Państwa Konta Klienta, przypisywać zakupy do Karty przypisanej do Konta Klienta, w celu zapewnienia możliwości szybkiego rozwiązania problemów technicznych oraz, aby mogli Państwo dostęp do innych funkcjonalności aplikacji. Te dane nie są wykorzystywane do tworzenia Państwa profili w aplikacji. Podstawę prawną do stosowania niezbędnych w tym celu technologii stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tzn. przetwarzamy Państwa dane osobowe aby zapewnić Państwu korzystanie z usługi w ramach zawartej umowy.

IV. Państwa prawa w kontekście RODO
Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa

Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii:
W każdej chwili mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o wskazanie jakie dane posiadamy oraz o przekazanie kopii tych danych.

Prawo do poprawiania danych
W każdej chwili mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o zaktualizowanie lub poprawienie Państwa danych jeśli uznacie Państwo, że są one nieprawidłowe. a także zaktualizować dane przypisane do Państwa Konta Klienta takie jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu,, 

Prawo do usunięcia danych
W każdej chwili możecie Państwo zwrócić się o usunięcie Państwa danych z naszej bazy. Zrobimy to tak szybko jak będzie to możliwe. Prawo to jest ograniczone w stosunku do danych, które przechowujemy w celach podatkowych, jak również danych które są niezbędne w celu dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, w czasie ich istnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu
W każdej chwili możecie Państwo wnieść sprzeciw na przetwarzanie Państwa danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane, chyba, że będziemy w stanie wykazać istnienie takiego uzasadnionego interesu uprawniającego nas do ich przetwarzania (np. w celu realizacji roszczeń). W takiej sytuacji niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
W każdym czasie możecie Państwo zwrócić się do nas o ograniczenie przetwarzania danych do konkretnych kategorii lub celów. Przede wszystkim dotyczy to przetwarzania danych w celach marketingowych. Jeśli zażądacie Państwo ograniczenia danych dostosujemy się do Państwa wniosku, chyba, że będzie istniała prawna podstawa do przetwarzania ich w szerszym zakresie. Wówczas niezwłocznie o tym Państwa poinformujemy.

Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Jeśli uznacie Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możecie wnieść skargę do PUODO na adres urzędu: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, email:  kancelaria@uodo.gov.pl

Prawo do przenoszenia danych (w ramach naszych możliwości technicznych)
Możecie Państwo zwrócić się do nas z prośbą o udostępnienie Państwa danych innym podmiotom w formie u strukturyzowanej. Dotyczy to tylko danych które posiadamy. W takim przypadku postaramy się przekazać te dane zgodnie z Państwa prośbą wskazanemu przez Państwa podmiotowi, który również stanie się ich Administratorem. Zrobimy to jeśli będzie to dla nas technicznie wykonalne i nie będzie sprawiało nadmiernych trudności 

V. Czas przetwarzania danych
Państwa dane będą przez nas przetwarzane tak długo, jak długo będziecie Państwo korzystać z Aplikacji. Dane niezbędne do celów podatkowych będą przechowywane w okresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa (tj. nie dłużej niż przez 6 lat). Ponadto będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w trakcie istnienia wzajemnych roszczeń, w takim zakresie w jakim są one niezbędne do ich realizacji w świetle obowiązujących przepisów prawa, nie dłużej niż przez 6 lat od daty usunięcia Konta Klienta.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane przez jej wycofaniem.

VI. Profilowanie danych osobowych
Aplikacja nie profiluje Państwa danych osobowych w celu dostosowania przekazów marketingowych lub innych funkcjonalności aplikacji do konkretnego Użytkownika.

 IX Zmiana Polityki Prywatności
Zmiana Polityki Prywatności dla Aplikacji Mobilnej może być konieczna ze względu na zmianę stanu prawnego lub sposobu, zakresu lub okoliczności przetwarzania danych przez Wafelek Supermarkety. Jeżeli, na przykład, zmienią się cele gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, a także tożsamość Administratora i kategorie odbiorców danych, poinformujemy Państwa o tym i, jeżeli to wymagane, poprosimy o Państwa zgodę.