Menu Zamknij

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do nowych przepisów. Znajdziesz je w Polityce prywatności na stronie  w zakładce .

Kontaktowanie się z Wafelek Supermarkety Sp. z o.o. Sp. K. poprzez formularz kontaktowy oraz Biuro Obsługi Klienta jest jednoznaczne z zapoznaniem się z poniższą klauzulą informacyjną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Wafelek Supermarkety Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Częstochowie, ul. Krakowska 45, 42-200 Częstochowa, adres e-mail: , nr tel. 34/365-13-58, zwany dalej: „Administratorem”.
2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest obowiązek wynikający z realizacji umowy o świadczenie usług oraz wyrażona przez Państwa zgoda.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane do celów kontaktu zwrotnego zgodnie z art.6 ust.1 lit.a.
4. W momencie ustania celu Państwa dane będą usuwane najpóźniej w ciągu 3 miesięcy.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6. Posiadają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.